Bilimsel Program

13. “Uluslararası Katılımlı” Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi
Bilimsel Programı

7 Kasım 2018-Çarşamba
13:30-18:00   Kayıt

13:30-15:30

 Kurs-1 Yeni Nesil Dizi Analiz
Oturum Başkanı: Pınar Toydemir
 Kurs-2 Non İnvaziv Genetik Testler
Oturum Başkanı: Seher Başaran

 

Yeni Nesil Dizi Analizinde Tarihçe, Temel Prensipler, Güncel Gelişmeler ve Kullanılan Platformlar
Naci Çine Kocaeli Üniversitesi

Yeni Nesil Dizi Analizinde Klinik Uygulamalar-1

Hedefli Diziler- Klinik Ekzom- Mitokondriyal Genom 
Selma Demir Trakya Üniversitesi

Yeni Nesil Dizi Analizinde Klinik Uygulamalar- 2

WES-WGS
Pınar Bayrak Toydemir  Utah Üniversitesi Molecular Genetics and Genomics ARUP Laboratories

Tartışma-Soru-Cevap

NIPT’de Temel Prensipler ve Kullanılan Platformlar
Altuğ Koç Dokuz Eylül Üniversitesi

NIPT’de Güncel Gelişmeler-Tek Gen Hastalıkları
Ayça Aykut Ege Üniversitesi

NIPT’de Algoritmalar, Kılavuzlar ve Genetik Danışma
Seher Başaran İstanbul Üniversitesi

Tartışma-Soru-Cevap

15:30-16:00
Kahve arası
16:00-18:00

Oturum Başkanı: Ayça Aykut

Transkriptom Analizi-Prensipler ve Klinik Uygulamalar
Ekim Taşkıran Hacettepe Üniversitesi

Yeni Nesil Dizi Analizi Sonuçlarının Klinik Yorumlanmasına Yaklaşım
Gülsüm Kayhan Gazi Üniversitesi

Yeni Nesil Dizi Analizinde Standartlar ve Kılavuzlar Eşliğinde Algoritmalar ve Raporlama
Okay Çağlayan  Bilim Üniversitesi

Tartışma-Soru-Cevap

Oturum Başkanı: Taha Bahsi

Non-İnvaziv Kanser Tanısında Temel Prensipler ve Kullanılan Platformlar
Asude Durmaz Ege Üniversitesi

Non-İnvaziv Kanser Tanısı: Kimlere Yapalım? 
Özge Özer Kaya İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Non-İnvaziv Kanser Tanısında Algoritmalar, Kılavuzlar ve Genetik Danışma
İbrahim Şahin  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tartışma-Soru-Cevap 

8 Kasım 2018-Perşembe
9:00-18:00

Kayıt

9:00-10:30

Kurs-3 Biyoinformatik Analiz
Oturum Başkanı: Oya Uyguner
Kurs-4 Murat Derbent Dismorfoloji Kursu
Oturum Başkanı: Altuğ Koç

 

Genom Veritabanları (Ensembl, NCBI, UCSC Genome Browser) Proteom Veritabanları (Uniprot, Interpro), Yolak Veritabanları (KEGG), Fonksiyonel Analizlere Giriş, Network Analizine Giriş)-
Sibel Uğur İşeri İstanbul Üniversitesi

Laptopunuzu alın gelin!  - Aktif Veri Tabanlarının Kullanımı
Güven Toksoy-Ayşe Evrim Bayrak İstanbul Üniversitesi

Tartışma-Soru-Cevap

Dismorfik Hastaya Yaklaşım
Özlem Giray Bozkaya Dokuz Eylül Üniversitesi

Dismorfolojide Veritabanlarının Kullanımı
Tahir Atik Ege Üniversitesi

Dismorfik Olgu Nasıl Sunulmalıdır; örneklerle anlatım
Umut Altunoğlu İstanbul Üniversitesi

Diziden fenotipe (Reverse Genetics)
Kadri Karaer Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi

Tartışma-Soru-Cevap

10:30-11.00
Kahve arası
11:00 -13:00

Oturum Başkanı: Mehmet Ali Ergun

aCGH çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler
Birsen Karaman İstanbul Üniversitesi

SNP array çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Yaman Sağlam Maltepe Üniversitesi

Yüksek Ölçekli Dizileme sonuçlarının Biyoenformatik analizi ve teknik olarak yorumu
Yeşim Aydın Son ODTÜ

Büyük Veriden Klinik Rapora: En Güncel Teknikler ve Uygulamalar 
Pınar Bayrak Toydemir Utah Universitesi  

Oturum Başkanı: Beyhan Tüysüz

Sendrom tanısı: Sevim Balcı Korsan Oturumu

Hadi Bil Bakalım? (Telefon Aplikasyonu)
Nur Semerci Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Özgür Çoğulu Ege Üniversitesi

İskelet Sisteminin Genetik Hastalıklarinda Yeni Yöntemlerle Tanı
Pelin Özlem Şimşek Kiper Hacettepe Üniversitesi

Dismorfik Olgularda Genetik Test Algoritması
Beyhan Tüysüz İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi

13:00-13:30
Öğle Yemeği
  SALON A
13:30-14:00 Açılış Töreni
14:00-15:00 Keynote Lectures
 

Oturum Başkanları: Mehmet Ali Ergun - Oya Uyguner

From Genes to Genomes in Medical Genetics Research and Diagnostics
Joris Veltman Newcastle Üniversitesi  

15:00- 15:30
Kahve arası
15:30- 17:30
Panel 1: Hassas Tıp
 

Oturum Başkanları: Memnune Yüksel Apak - Ergül Tunçbilek

Omiks Verilerinin Üretilmesi Paylaşımı ve Kullanımı 4P
Mehmet Alikaşifoğlu Hacettepe Üniversitesi

Bireyselleştirilmiş Tıp
İlter Güney Marmara Üniversitesi

Farmakogenetikte Uygulamalar
Aslı Toylu Akdeniz Üniversitesi 

17:30-18:30  
9 Kasım 2018-Cuma
  SALON C
08:00-09:00 Sözel Sunumlar - Prenatal Tanı
Oturum Başkanı: Emin Karaca -Kanay Yararbaş
Detaylı Program İçin Tıklayınız
  SALON A

09:00- 10:00

Panel 2: Fenotipten Genotipe DNA Tamir Mekanizmaları
 

Oturum Başkanları: Cihangir Özkınay - Nursel Elçioğlu

DNA Tamir Mekanizmaları
Ferda Özkınay Ege Üniversitesi

Fascinating Insights into the Genetics of Accelerated Aging Phenotypes
Bernd Wollnik Göttingen Üniversitesi
10:00- 10:30
Kahve arası
10:30 -12:30
Panel 3: Genetik Teknolojiler ve Kliniğe Katkıları
 

Oturum Başkanları: Gönül Oğur - M.Ali  Ergün - Burçak Vural

Somatik Mozaisizm ve Deep Sequencing
Pınar Bayrak Toydemir Utah Universitesi

Germline Mozaik Kopya Sayı Varyasyonlarının Kromozomal Mikroarray (KMA) ile Tanımlanması
Sibel Kantarcı Cytogenetics and Genomics Quest Diagnostics Nichols Institute

From Chromosomal Imbalances to Intragenic Copy Number Variants in Constitutional Genome Diagnostics
Nicole De Leeuw Nijmegen Genome Diagnostics

Clinical use of NGS multigene diagnostic in Germany
Oliver Bartsch Johannes Gutenberg-Üniversitesi
12:30-13:00
Öğle Yemeği
 
SALON A
Qiagen Uydu Sempozyumu
SALON B
Genera-Digital PCR Uydu Sempozyumu
13:00-13:30

"Clinical Bioinformatics Solitions by QIAGEN"
Rick Dixon PhD Sales Manager/ Bioinformatics Enterprise Solutions EMEA

"Droplet Dijital PCR: Molekuler tanida hassas, dogru ve guvenilir miktar tayini."
Ayça Ülgen

13:30 - 14:00

Medsantek Uydu Sempozyumu
“Highly Sensitive and Accurate Ion Torrent NGS workflows for Personalized Medical Genetics and Cancer Research Applications”
Dr Marco L Pirotta Manager Genetic Analysis Business SEE , Thermo Fisher Scientific-Medsantek

Panel 5: Kanser ve Genetik
14:00 -15:30
Panel 4:  Fenotipten Genotipe / Genotipten Fenotipe Tartışmaya Hazır Mısınız?
Oturum Başkanı: Güven Lüleci- Kıvanç Çefle

Genetic Predisposition to Breast Cancer  
Dijana Plaseska Karanfilska Macedonian Academy of Sciences and Arts, Research Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Akciğer Kanseri’nde Translasyonel Tıp 
Tuncay Göksel Ege Üniversitesi

Kolorektal Kanser Tedavisine Genetik Yaklaşım
Ömür Berna Çakmak Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Solid Tümörlerde Genetik Tanı
Ajlan Tükün Düzen Laboratuvarlar Grubu 

 

Oturum Başkanı: Hülya Kayserili –Derya Erçal-Beyhan Tüysüz

Fenotipten Genotipe
E. Ferda Perçin Gazi Üniversitesi

Genotipten Fenotipe
Yasemin Alanay Acıbadem Üniversitesi  

X’E BAĞLI OHDO SENDROMU: KLİNİK EKZOM ANALİZİ İLE TANI ALAN BİR OLGU SUNUMU
Şahin AVCI, Esra YÜCEL, Serpil ERASLAN, Hülya KAYSERİLİ

TİP 2 KENNY-CAFFEY VE OKKÜLT MAKULER DİSTROFİ’Lİ BİR OLGU VE SENDROMİK OLGULARDA TANI BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN “DUAL DİAGNOSİS”İN ÖNEMİ
Akif AYAZ, Yavuz BAYRAM, Alper GEZDİRİCİ, Elif YILMAZ GÜLEÇ

AYNI AİLEDE İKİ ULTRA-NADİR RESESİF HASTALIK VE PSÖDODOMİNANT KALITIM
Ecenur TUÇ, Fuat Barış BENGÜR, Yasemin ALANAY

15:30 -16:00
Kahve arası
16:00 -18:00
Panel 6: Hematogenetik
Panel 7: Cinsiyet Gelişim Bozukluklarında  (DSD) Multidisipliner Yaklaşım
 

Oturum Başkanı: Beyhan Durak Aras - Fevzi Altuntaş

MRD’in Genetik Bulguların Klinikte Uygulaması 
Mehmet Ertem Ankara Üniversitesi 

CAR-T Hücreleri
Olga Meltem Akay Koç Üniversitesi

Lösemilerde Güncel Yaklaşım
Güray Saydam Ege Üniversitesi

Hematolojide Genetik Tanı Sitogenetik-FISH
Sibel Berker Karaüzüm  Akdeniz Üniversitesi

Hematolojide Moleküler Genetik Tanı
Müge Sayitoğlu İstanbul Üniversitesi

Oturum Başkanı: Haluk Akın - Gökay Bozkurt

DSD Klinik Sınıflandırma
Samim Özen Ege Üniversitesi

DSD Tanısında Genetik Algoritma 
Hüseyin Onay Ege Üniversitesi

DSD Genetik Danışma 
Hatice Ilgın Ruhi Ankara Üniversitesi

18:00 -20:00 SALON A SALON B
Sözel Sunumlar - Biyoinformatik ve Yeni Yötemler 
Oturum Başkanı: Gözde Yeşil - Güven Toksoy
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Sunumlar - Nadir Genetik Hastalıklar-1
Oturum Başkanı: Ercan Mıhçı - Eda Utine
Detaylı Program İçin Tıklayınız
SALON C SALON D
Sözel Sunumlar - Kanser 
Oturum Başkanı: Şehime Temel - Oğuz Çilingir
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Sunumlar - Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik
Oturum Başkanı: Burak Durmaz -Kadri Karaer
Detaylı Program İçin Tıklayınız
10 Kasım 2018 Cumartesi
  SALON A
08:45-9:15 Rutkay Azizin Sesiyle Video
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Programı 
9:15-11:15
Panel 8: Prenatal Tanı ve Üreme Sağlığı Genetiği
 

Oturum Başkanı: Zerrin Çelik - Şefik Güran

Türkiye’de Prenatal Tanı Uygulamaları
Seher Başaran İstanbul Üniversitesi

Prenatal Tanıda Mozaisizm Algoritmaları
Meral Yirmibeş Karaoğuz Gazi Üniversitesi

De Novo Mutations in Male Infertility
Joris Veltman Newcastle Üniversitesi

Preimplantasyon Genetik Tarama ve Tanı
Muhterem Bahçe MBGENLAB
11:15 -11:30
Kahve arası
11:30-13:00
Panel 9: Fonksiyonel Genetik
 

Oturum Başkanı: Haydar Bağış - Yusuf Tunca
Rare Begets Common
Bruno Reversade A*Star Experimental Therapeutics Centre/Singapur Üniversitesi /Academic Medical Center, VU University Medical Center/Koç Üniversitesi

Metabolomik ve Proteomik
Serpil Eraslan Koç Üniversitesi

Transkriptomun 3' sonu
A. Elif Erson Bensan ODTÜ

13:00 -13:30
Öğle Yemeği
13:30-14:00
SALON A
Roche Uydu Sempozyum
SALON B
Genoks Uydu Sempozyum

 

"Roche Sample Prep Solutions: Library Prep and Target Enrichment for efficient NGS"
Markos Mihalatos, Ph.D. International Product Manager, Sample Prep Reagents

NGS Çağında Nadir Hastalıklar Genetiği
Prof. Dr. Cengiz Yakıcıer

14:00-15:30
Panel 10: Nörogenetikte Güncel Yaklaşımlar
Panel 11: Sık Görülen Genetik Hastalıklarda Doğru Tanı Doğru Yönetim
 

Oturum Başkanı: Ayfer Ülgenalp, Dilek Aktaş

Sendromik Olmayan Zihinsel Yetersizliğe Yaklaşım-
Eda Utine Hacettepe Üniversitesi

Epilepsi Genetiği
Nerses Bebek İstanbul Üniversitesi 

SMA Tedavisinde Yenilikler
Göknur Haliloğlu Hacettepe Üniversitesi


Oturum Başkanı: İlhan Sezgin - Engin Yılmaz - Özgür Çoğulu

Kardiyogenetik
Hakan Gürkan Trakya Üniversitesi

Hemoglobinopatiler
Özge Özalp Yüreğir Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FMF
Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi

15:30- 16:00
Kahve arası
16:00 -18:00
Panel 12 : Uzmanlık Eğitimi 
 

Oturum Başkanı: Ferda Perçin - Hatice Ilgın Ruhi

UEMS, EBMG, EU Exam in Medical Genetics & CME Registry
Béla Melegh Pécs Üniversitesi

Laboratory Genetics And Genomics Certification by the American Board of Medical Genetics and Genomics (ABMGG)  
Sibel Kantarcı Cytogenetics and Genomics Quest Diagnostics Nichols Institute

Türkiye’de Tıbbi Genetik Uzmanlık Eğitiminde Son Durum? 
Avrupa'da Klinik Genetik&Genomiks Uzmanlığı İle Board Sınavları Yapılanması
Hülya Kayserili Koç Üniversitesi
Avrupa Klinik Genetik Board Pilot Sınavı Deneyimi
Dr. Zafer Yüksel (Dr. Ayşegül Kuşkucu ve Dr. Elif Yılmaz Güleç'in katkılarıyla)
Sonic Healthcare,Frankfurt/Almanya

18:00- 20:00 SALON C  SALON D
  Sözel Sunumlar - Nadir Genetik Hastalıklar-2 
Oturum Başkanı: Hilmi Tozkır -Özge Özalp Yüreğir
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Sunumlar - Multifaktoriyel Hastalıklar
Oturum Başkanı: Nejat İmirzalıoğlu- Fahri Uçar
Detaylı Program İçin Tıklayınız
11 Kasım 2018-Pazar
9:00-10:00
Panel 13: Genetik, Hukuk ve Etik
 

Oturum Başkanı: Mehmet Seven - Nurettin Başaran

Hassas Kişisel Veriler
Kemale Aslanova İstanbul Aydın Üniversitesi

Tıbbi Etik Işığında Genetik Araştırmalarda Kişisel Verilerin Mahremiyeti
Nesrin Çobanoğlu Gazi Üniversitesi
10:00-11:00
Panel 14: Kalite ve Akreditasyon
 

Oturum Başkanı: Selman Yıldırım - Sıtkı Öztaş

Laboratuvar Kalite Standardizasyonu ve Akreditasyon
Kanay Yararbaş Acıbadem Üniversitesi

EAB-Avrupa Biyoteknoloji Derneği
Munis Dündar Erciyes Üniversitesi
11:00-11:30
Kahve Arası
11:30- 12:30
Panel 15: Dünyada Genom Projeleri Ne Aşamada ve Biz Neredeyiz? 
 

Oturum Başkanı: Ahmet Dursun - Öztürk Özdemir - Rengül Çetin Atalay

Şimdiye Kadar Dünyada Genom Projeleri ve Türk Genom Projesi
Uğur Özbek Acıbadem Üniversitesi Türk Genom Projesi

Ulusal Genetik Konsorsiyumu
Munis Dündar Erciyes Üniversitesi
12:30- 13:00

Kapanış ve Ödül Töreni

 

 

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
07-11 Kasım 2018

Bildiri Son Gönderim Tarihi

21 Ekim 2018

 

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
tugba@motto.tc
www.motto.tc

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.